Styrelse & andra ansvarsområde 2011:                          Klicka på blå text för att skicka e-post!          
Ordförande Marie Hansson        
Vice ordförande Birthy Sigfridsdotter          
Kassör Marianne Hansson          
Sekreterare Jenny Winberg        
Styrelseledamot Gun Frank        
Styrelseledamot Kerstin Nilsson          
Styrelseledamot Per Weiland          
Styrelsesuppleant Ann-Sofie Eliasson          
IT/Foto Mats Hansson          
             
 Vi som gör hemsidan & tar foto:            
 Hemsida/Teknik & Kattfotograf Mats Hansson          
 Kattfotograf  Olof Eliasson          
             
             
 Övrig e-postkontakt:  Allt som rör katter/djurhemmet: