Kontaktpersoner:

Ordförande: marie.hansson@djurhemmet-tassebo.se Mobilnummer: 0768-380496

Kassör: marianne.hansson@djurhemmet-tassebo.se 

Sånt som rör hemsidan:

kontakta@djurhemmet-tassebo.se

 

Styrelse & andra ansvarsområde 2020:    
   
Ordförande Marie Karlsson
Vice ordförande Ingela Volt
Kassör Marianne Hansson
Sekreterare Tommy Karlsson
Styrelseledamot Elvi Vesik
Styrelseledamot Per Weiland
Styrelseledamot Birgitta Weiland
Styrelsesuppleant Jenny Winberg
Webbansvarig/foto Olof Eliasson