Kontaktpersoner:

Ordförande: Marie Hansson. 0768-380496

Kassör: Marianne Hansson 0705-874928

Sånt som rör hemsidan:

kontakta@djurhemmet-tassebo.se

 

Styrelse & andra ansvarsområde 2022:    
   
Ordförande Marie Hansson
Vice ordförande Ingela Volt
Kassör Marianne Hansson
Sekreterare Tommy Karlsson
Styrelseledamot Elvi Vesik
Styrelseledamot Per Weiland
Styrelseledamot Birgitta Weiland
Styrelsesuppleant Jenny Winberg
Webbansvarig/foto Olof Eliasson