Vår historia!

På våren 1984 var vi ett antal djurskyddare, sedan länge medlemmar i fd Föreningen Djurens Vänner, som blivit trötta på att ständigt ha främman-de djur i våra hem. Därför bestämde vi oss för att nu starta ett djurhem - det första i Helsingborg.

 Det kom till vår kännedom att Helsingborgs kommun hade en fastighet i Kungshult som var till salu för 90.000 kr. Läget på Pilshultsvägen 13 var perfekt,när till stan och med busshållplatsprecis utanför. Det stora problemet för oss var då: pengarna till fastigheten måste vi skaffa fram inom 4 månader. Skulle vi klara detta? - Vi kontaktade alla tidningarna och till vår stora glädje ställde alla upp med både bilder och stora rubriker - och vi hann! Tack vare fin PR och det stora intresset för vår ideella sak, kunde vi efter en ovanligt lyckad insamling betala hela egendomen kontant innan fristen gick ut.

  Det var en gammal arbetarbostad utan några bekvämligheter, så i början fick vi driva djurhemmet mycket primitivt. Vi hade nu lite pengar att röra oss med. Många hjälpte till och alla arbetade gratis på sin fritid. Den första tiden fick vi värma upp vattnet på spisen, bada "lusiga" katter i en badbalja och toalett hade vi i uthuset.

  För att på rätt sätt kunna bedriva vårt djurhem bildade vi en stiftelse -STIFTELSEN DJURHEMMET I HELSINGBORG under tillsyn av länsstyrelsen i Malmö. Djurhemmet fick sedan, efter en tävling bland våra supporters, det mycket passande namnet TASSEBO.

  Under åren som gått har vi i många etapper fått göra stora ändringar och reparationsarbeten av den gamla fastigheten. I uthuset har vi bl a kunnat inreda karantän och sjukrum. Så långt det varit möjligt har vi skapat ett tidsenligt fungerande djurhem som vi nu kan vara stolta över.

  Då vi inte lyckats få kommunala bidrag har hela vår verksamhet varit beroende av frivilliga ekonomiska bidrag och dito praktiska arbetsinsatser. Vi är därför mycket tacksamma till alla som ställt upp och på olika sätt hjälpt till att bygga upp Djurhemmet Tassebo.

   

SKÄNK GÄRNA EN SLANT 

- STOR SOM LITEN.

PlusGiro 35 28 62-7.

Swish 123 419 70 26